Macerácia je rozmočenie okrajov rany vzniknuté pôsobením tekutiny, spravidla zápalovým výtokom. Najčastejšie je dôsledkom nesprávnej starostlivosti o chronické rany – nevhodne zvolené krytie alebo malá frekvencia preväzovania rany.

Rozmočenie okrajov rany ovplyvní výber krytia

Pre minimalizáciu rizika macerácie je vhodné použiť krytie s vysokou absorpčnou schopnosťou, napríklad polyuretánové krytia. Možnosťou je tiež voľba krytia, ktoré umožní voľný odtok exsudátu z rany (neadherentné krytie) v kombinácii s vhodným absorpčným sekundárnym krytím.