Krycie materiály na báze polyuretánovej peny patria medzi terapeutické krytia s vysokou absorpčnou schopnosťou. Sú polopriepustné, absorbujú nadbytok exsudátu, mikroorganizmy a bunkový detritus, ktorý dokážu vo svojom jadre dobre zachytiť. Všetko sa pri preväze odstráni zároveň s krytím (tzv. microdebridement). Vrchný film týchto polyuretánových krytí zároveň umožňuje evaporáciu (odparenie) tekutých zložiek. Udržujú v rane vhodnú vlhkú mikroklímu s prevenciou macerácie a stimulujú jej čistenie. Zároveň fungujú ako bariéra pred vstupom infekcie.

Indikácia polyuretanového krytia

  • Neinfikované rany
  • Stredne až silne exsudujúce rany v čistiacej aj v granulačnej fáze (dekubity, popáleniny, ulcus cruris)
  • Pri infikovaných ranách použiteľné v kombinácii s primárnym krytím vhodným na infikované – Atrauman Ag

Kontraindikácia:

  • závažne infikované rany
  • rany s malou či žiadnou tvorbou exsudátu
  • rany so suchou tuhou escharou

Pri použití polyuretánov treba dávať pozor na oxidačné činidlá, ako je peroxid vodíka či zlúčeniny chlóru, ktoré značne zhoršujú fyzikálno-chemické vlastnosti polyuretánovej pe­ny.