Termínom akútna rana označujeme rany, ktoré sa hoja primárne, v krátkom čase (do 6 týždňov) a bez výrazných komplikácií. Majú rôznu etiológiu vzniku:

Mechanické rany

odreniny
tržné rany
rezné rany
strelné rany
rany spôsobené pohryznutím

Termické rany

– popáleniny
– omrzliny

Chemické a radiačné rany

Primárne hojenie rany

K primárnemu hojeniu rany dochádza pri neinfikovaných, väčšinou rezných ranách s hladkými okrajmi, priloženými tesne a presne k sebe, ktoré sú prípadne fixované stehom.

Proces primárneho hojenia rany má 4 fázy:

  1. prvej fáze dochádza k „zlepeniu“ okrajov rany fibrínom a v priebehu niekoľkých minút sa rozvinie zápalová reakcia. Dôjde k rozšíreniu kapilár a exsudácii extracelulárnej tekutiny (teda opuchu a prekrveniu). Vznikajúce mediátory a acidóza dráždia nervové zakončenia (čo spôsobuje bolesť v rane).
  2. druhej fáze, do 24 hodín po vzniku rany, sa rana vypĺňa bunkovými elementmi – histiocytmi, leukocytmi a fibroblastmi. Tie ranu postupne očistia od prípadne prítomných mikroorganizmov a zvyškov poškodených tkanív.
  3. tretej fáze, piaty až šiesty deň, dochádza k prerastaniu kapilár a migrácii fibroblastov. Tie utvárajú amorfnú substanciu, ktorá sa postupne premení na fibrily (vlákna) kolagénu. Tak sa rana počas tretej fázy postupne zaceľuje.
  4. V poslednej, štvrtej fáze postupne v rane doznieva zápalová reakcia, ubúda v nej fibroblastov a je vytvorené množstvo kolagénových fibríl. Funkcia kože v poranenom mieste je postupne obnovená. Dosiahnutie plnej kvality traumatizovaného miesta však ešte vyžaduje úplné vyzretie novo vytvoreného tkaniva, ktoré môže trvať aj niekoľko mesiacov až rokov.

Pre bezproblémové hojenie rany je nutné, aby sa okraje rany dotýkali, rana bola aseptická a celý proces prebiehal nerušene. Z tohto vychádza aj akútna terapia rany, ktorá je založená na adaptácii okrajov rany (primárna či odložená sutúra) a/alebo prekrytí plochy rany pri ranách s okrajmi, ktoré sa nedajú zošiť (sekundárny uzáver či transplantát).

Produkty vhodné pre liečbu akútnych rán

Atrauman®
Polyesterový tyl s drobnými okami na podporu granulácie.
Atrauman® Ag
Neadherentné bariérové krytie obsahujúce striebro na atraumatickú liečbu rany
Ideal Neo®
Trvalo elastické ovínadlo s krátkym ťahom na liečbu ochorení žilového systému