Sekrécia z rany je počas čistiacej fázy hojenia prirodzená a v určitej miere žiaduca. Ale príliš malá, ale aj naopak, nadmerná exsudácia vedie k spomaleniu procesu hojenia. Jej intenzita môže byť počas jednotlivých fáz hojenia rôzna. Často je intenzita exsudácie úmerná miere poškodenia alebo hĺbke rany. Produkciu exsudátu zvyšuje prítomnosť infekcie.

Charakter exsudátu môže byť rôzny:

  • číry exsudát
  • červený – obsahuje erytrocyty, červené krvinky
  • hnedý – zafarbený nekrotickým tkanivom
  • zakalený – väčšinou hnisavý

Farba exsudátu infikovanej rany je často pre daný patogén charakteristická. Napríklad Staphylococcus aureus má žltý exsudát, Pseudomomas aeruginoza má zelený exsudát apod.

Vhodné krytie volíme podľa miery exsudácie

Moderné hojenie exsudujúcich rán využíva materiály, ktoré udržia ich optimálnu vlhkosť a zároveň dokážu ochrániť ranu pred vstupom sekundárnej infekcie.

  • mierna sekrécia – Hydrosorb Gel, Hydrosorb,
  • mierna až stredne silná exsudácia – Hydrocoll,
  • silná exsudácia – PermaFoam, HydroClean advance, Sorbalgon, VivanoTec.

Produkty vhodné pre liečbu secernujúcich rán

HydroClean® advance
Savý vankúšik rýchlo a spoľahlivo čistí rany. Vhodný hlavně pre komplikované rany.
Atrauman® Ag
Neadherentné bariérové krytie obsahujúce striebro na atraumatickú liečbu rany
Zetuvit®Plus
Gázový kompres so superabsorpčnou schopnosťou