Podtlaková terapia je založená na princípe odloženej sutúry akútnej aj chronickej rany. Podtlakový systém aktívne uzatvára ranu a odvádza z nej infekčný materiál. Napomáha kontrakcii rany, urýchľuje priebeh čistiacej (zápalovej) fázy, podporuje autolytický debridement rany, zlepšuje prekrvenie spodiny a navyše je bariérou proti vstupu sekundárnej infekcie.

Systém negatívneho tlaku sa veľmi často používa na terapiu pooperačných rán, a to najmä rán hlbokých a infikovaných, pri ktorých iné postupy liečby nevedú k úspešnému hojeniu.

Indikácia podtlakovej terapie:

  • Rany v čistiacej fáze – kontinuálne použitie
  • Rany granulujúce – prerušované použitie
  • Rany hlboké i povrchové
  • Čisté i infikované rany
  • Akútne pooperačné rany
  • Chronické rany – dekubity, vredy predkolenia
  • Open abdomen, mediastinitídy
  • Dehiscencia rany
  • Traumatické rany – popáleniny atď.

Kontraindikácie k liečbe negatívnym tlakom

Kontraindikáciou k liečbe podtlakovým systémom je prítomnosť nekrotického tkaniva s escharou (príškvarom), suchá gangréna, krvácavé stavy, poruchy zrážavosti krvi, určité typy fistúl. V tesnej blízkosti ciev, orgánov a šliach a u pacientov s antikoagulačnou liečbou sa odporúča použiť podtlakovú terapiu len po starostlivom zvážení. Pozornosť vyžaduje tiež aplikácia na miesta po rádioterapii alebo na miesta s prítomnosťou sutúry.

Produkty vhodné pre liečbu podtlakovou terapiou

Vivano®Med
Kompletné sterilné sety na podtlakovú terapiu