V rane prítomné devitalizované tkanivo, nekróza, je ideálnym prostredím pre rozvoj bakteriálnej infekcie a je prekážkou správneho procesu hojenia. Preto sa musí nekróza odstrániť na začiatku liečby rany.

Nekrotickú časť je možné odstrániť kompletne alebo po častiach

Spôsob odstránenia sa volí aktuálne podľa rozsahu nekrózy. Najčastejší je chirurgický debridement, ktorý sa vykonáva pomocou skalpela, nožničiek či pinziet a exkochleačných lyžičiek. Nekrotické tkanivo je možné odstrániť kompletne (až po krvácajúce zdravé tkanivo) alebo po častiach (oddeľuje sa len skutočne nekrotické tkanivo).

Výhody hydrochirurgie a larvoterapie

Iným riešením je hydrochirurgia. Tá čistí rany prúdom sterilného tekutého média, ktoré strhne nekrotické tkanivo a vyplaví exsudát i zo spodiny rany. Ďalšou možnosťou je larválna terapia; larvy sa živia enzymaticky rozloženým avitálnym tkanivom, zároveň stimulujú spodinu rany a ich tráviace šťavy pôsobia baktericídne.

Autolytický debridement netraumatizuje ranu

Šetrnejšími metódami sú enzymatický a autolytický debridement, ktoré sú založené na postupnom zmäkčení a rozpustení nekrózy. Ich výhodou je, že netraumatizujú ranu. Autolytický debridement využíva vlastný enzymatický proces organizmu. Je pomalší, ale efektívny, funguje selektívne a pre pacientov je väčšinou nebolestivý.

Vhodné sú napr. vlhčené superabsorpčné polyakryláty – produkty vlhkého krytia HydroClean advance, ktoré ranu preplachujú a absorbujú exsudát. Pod dohľadom lekára a pri pravidelných kontrolách rany sa dajú využiť aj pri infikovaných nekrotických ranách. Hydrogély – Hydrosorb Gel odlučujú nekrózy rýchlejšie a vďaka svojej konzistencii účinkujú aj v hlbokých ranách.

Druhá fáza práce s nekrotickou ranou spočíva v udržiavacej terapii. Rana musí byť stále čistá, prípadné vznikajúce nekrózy sa musia odstraňovať, a to s čo najmenšou traumatizáciou novo vznikajúceho tkaniva v spodine.

4 kroky pre liečbu nekrotických rán

Produkty vhodné pre liečbu nekrotických rán

HydroClean® advance
Savý vankúšik rýchlo a spoľahlivo čistí rany. Vhodný hlavně pre komplikované rany.
Hydrosorb®Gel
Intenzívne hydratuje a čistí hlboké rany
Ideal Neo®
Trvalo elastické ovínadlo s krátkym ťahom na liečbu ochorení žilového systému