Tradičné a gázové krytia sú krytia bez vlastného terapeutického účinku. Ak sa používajú ako primárne krytie, často prischnú k rane a nedokážu v nej udržať optimálnu vlhkosť. Využívajú sa ako sekundárne krytie alebo na fixáciu vhodného terapeutického krytia. Viac informácií pozri klasická liečba rán.

Indikácie tradičného a gázového krytia

  • Akútne rany, ktoré sa liečia per primam
  • Zvlhčená na vyplnenie kavít
  • Rýchle prekrytie drobnejších rán

Ďalšie využitie: