Vlákna alginátu sa pri kontakte so sekrétom rany zmenia na gél s vlastnosťami vlhkého krytia. Nasávajú exsudát, zvyšky odumretých buniek a baktérií a uzatvárajú ich do vznikajúceho gélu. Udržujú tak ranu optimálne vlhkú, čím podporujú jej vlastné procesy hojenia vrátane autolytického debridementu.

Indikácie alginátového krytia

Slabo až stredne silne exsudujúce rany rôzneho tvaru a hĺbky vo fáze zápalovej a vo fáze granulácie.

Kontraindikácia:

  • suché rany
  • precitlivenosť na niektorú zo zložiek krytia