Hydrogély sú všeobecne gélové krytia na báze hydrofilných polymérov s vysokým obsahom vody. Sú dostupné vo forme vankúšikov alebo ako amorfná hmota, často v tube. Absorbujú nadbytočný exsudát, udržujú optimálnu vlhkosť (i v suchej rane), autolyticky odstraňujú nekrózu a povlaky a neporušujú okolité zdravé bunky.

Hydrogélové krytie chráni ranu pred vstupom sekundárnej infekcie.

Indikácia hydrogélov:

  • vankúšiky – na suchú a mierne exsudujúcu neinfikovanú ranu vo fáze granulácie a epitelizácie.
  • gély – ako výplň neinfikovanej rany vo fáze zápalovej aj vo fáze granulácie, rany so suchou spodinou, nekrotické rany, slabo až stredne silno secernujúcej rany rôznej hĺbky.

Kontraindikácia:

  • veľmi silná exsudácia
  • infekcia v rane