Jedná sa o absorpčné hydrokoloidné krytia s polopriepustnou vrstvou z polyuretánu. Pri absorpcii exsudátu z rany dochádza k tvorbe gélu, ktorý vytvára vlhké prostredie v rane, čím stimulujú autolytický debridementgranuláciu a epitelizáciu. Vstrebávajú infikovaný sekrét z rany a bezpečne ho do seba uzavierajú. Zároveň bránia vstupu sekundárnej infekcie do rany. Hydrokoloidné krytia sú vodeodolné a ľahko sa aplikujú.

Indikácia hydrokolidov:

  • vhodné na granulujúce a epitelizujúce neinfikované rany, slabo až stredne silno exsudujúce rany

Kontraindikácia:

  • infikovaná rana, najmä anaerobnými patogénmi
  • výrazná sekrécia z rany
  • alergia na niektorú zo zložiek krytia