Skorá infekcia je najčastejšou komplikáciou hojenia rán. Najčastejšími pôvodcami infekcie v ranách sú stafylokoky, streptokoky, klebsiely, kvasinky alebo pseudomonády. Ak dôjde ku kritickej kolonizácii rany, objaví sa bolesť, sčervenanie, opuch, hnisavý povlak a sekrécia z rany (alebo zmena farby exsudátu), zápach a spomalenie procesu hojenia.

Autolytický débridement umožňuje potlačenie infekcie

Pri infikovanej rane s výraznou hnisavou sekréciou je nutná každodenná výmena krytia. Dlhé intervaly medzi preväzmi sú rizikovým faktorom pre rozvoj anaeróbnej infekcie alebo pre ďalšie rozšírenie infekcie. V modernej liečbe rán sa k potlačeniu miestnej infekcie najčastejšie využíva autolytický debridement, ktorý zvyšuje aktivitu makrofágov. Používa sa napríklad aktívne čistiace absorpčné krytie – HydroClean advance, ktoré odstraňuje nekrózy, odsáva exsudát s baktériami, toxínmi a detritom a uzaviera ho v absorpčnom jadre.

Pri väčšej produkcii exsudátu možno použiť na vyčistenie spodiny rany kalciumalginát – Sorbalgon. Pri infikovaných ranách je vhodné tiež použiť antiseptické krytie s jódom, aktívnym uhlím alebo krytie s obsahom striebra – Atrauman Ag, to pôsobí aj na baktérie, ktoré sú voči ATB liečbe rezistentné – napr. MRSA. Pri vyššej exsudácii rany je vhodné doplniť sieťové materiály ešte o absorpčné krytie – napr. PermaFoam v kombinácii s Atraumanom Ag.

Základné kroky liečby infikovaných rán:

  • odstrániť infekciu a často aj zápach
  • zaistiť vlhké prostredie
  • odviesť alebo absorbovať nadbytočný exsudát

Produkty vhodné pre liečbu infikovaných rán

HydroClean® advance
Savý vankúšik rýchlo a spoľahlivo čistí rany. Vhodný hlavně pre komplikované rany.
Atrauman® Ag
Neadherentné bariérové krytie obsahujúce striebro na atraumatickú liečbu rany
Ideal Neo®
Trvalo elastické ovínadlo s krátkym ťahom na liečbu ochorení žilového systému