Väčšinou ide o traumatické rany, ako odreniny, rezné a tržné rany, ľahšie popáleniny a pod. Povrchové rany nezasahujú do podkožného väziva a hlbších štruktúr uložených pod kožou (svaly, fascie, šľachy atď).

Povrchové rany sa hoja nekomplikovane a rýchlo

Rany sa liečia primárnym hojením. Preto sa môžu nechať hojiť otvorené alebo ich kryť iba tradičným krytím – Medicomp, Sterilux ES, Zetuvit, Fil-Zellin, Mullro. Aj k týmto ranám gázové krytie často prischne, preto býva vhodné použiť niektoré jednoduchšie neadherentné krytie – Atrauman, Hydrotul, Grassollind-neutral, Hydrosorb.

Produkty vhodné pre liečbu povrchových rán

HydroClean® advance
Savý vankúšik rýchlo a spoľahlivo čistí rany. Vhodný hlavně pre komplikované rany.
Atrauman® Ag
Neadherentné bariérové krytie obsahujúce striebro na atraumatickú liečbu rany
Ideal Neo®
Trvalo elastické ovínadlo s krátkym ťahom na liečbu ochorení žilového systému