Liečba hlbokých a podmínovaných rán je komplikovaná zlou dostupnosťou ranových plôch. V tých sa navyše často stretávame s prítomnosťou devitalizovaného tkaniva a povlakmi. Tieto rany sú veľmi náchylné na sekundárnu infekciu.

Odstránenie nekrózy je nevyhnutnou súčasťou liečby

Chirurgický debridement musí byť dôsledný, v niektorých veľmi komplikovaných prípadoch vykonaný až na svalové tkanivo. Vďaka moderným liečebným pomôckam možno ranu liečiť menej traumatickyNové krytia sú schopné ranu celkom vyplniť (Hydrosorb Gel), odvádzať alebo absorbovať z nej exsudát a chrániť ranu pred infekciou (HydroClean, hlavne HydroClean cavity). Fistuly a choboty rán je možné drenážovať alginátovým krytím, ktoré sa v rane zmení na hydroaktívny gél (Sorbalgon).

Hydrochirurgia dokáže odplaviť povlaky a bunkový detritus

Hydrochirurgia sa v tejto oblasti vďaka konzistencii použitého média tiež osvedčila. Použitá tekutina sa počas debridementu dostane do všetkých miest rany a odtiaľ dokáže nekrózu, povlaky a bunkový detritus odplaviť. Schopnosť rozliať sa do rôznych miest rany sa uplatňuje aj pri lavážach a oplachoch rany modernými prípravkami, často s antiseptickým účinkom.

Podtlaková terapia využíva účinok negatívneho tlaku na ranu

Veľmi efektívnou neinvazívnou metódou čistenia a odsávania exsudátu, vhodnou na tento typ rán, je aktívny uzáver rany pomocou podtlaku. Systém Vivano odvádza nežiaduci materiál z rany, podtlak ranu uzaviera a zmenšuje tak výslednú plochu rany.

Zásady liečby hlbokých a podmínovaných rán:

Produkty vhodné pre liečbu hlbokých a podminovaných rán

HydroClean® advance
Savý vankúšik rýchlo a spoľahlivo čistí rany. Vhodný hlavně pre komplikované rany.
Atrauman® Ag
Neadherentné bariérové krytie obsahujúce striebro na atraumatickú liečbu rany
Sorbalgon®
Krytie z morských rias pre liečbu hlbokých infikovaných rán